Typ prepravy tovaru

Expresná preprava tovaru

Dokládková preprava tovaru

Kamionová celovozová preprava

Špeciálna preprava na mieru

1.Vaše kontaktné údaje

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefónne číslo
Ulica a popisné číslo

PSČ

Mesto

2.Informácie o tovare, ktorý chcete prepraviť

Rozmery (dĺžka x šírka x výška v mm)
x x
Váha tovaru
kg
Termín naloženia tovaru
Termín vyloženia tovaru

3.Kde máme tovar naložiť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

4.Kde máme tovar vyložiť/dopraviť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

Uvedená doba na vypracovanie cenovej ponuky je 15 min v dobe od 8:00 – 17:00 alebo nás kontaktujte na tel. č. +421 904 400 016

1.Vaše kontaktné údaje

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefónne číslo
Ulica a popisné číslo

PSČ

Mesto

2.Informácie o tovare, ktorý chcete prepraviť

Rozmery (dĺžka x šírka x výška v mm)
x x
Váha tovaru
kg
Termín naloženia tovaru
Termín vyloženia tovaru

3.Kde máme tovar naložiť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

4.Kde máme tovar vyložiť/dopraviť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

Uvedená doba na vypracovanie cenovej ponuky je 15 min v dobe od 8:00 – 17:00 alebo nás kontaktujte na tel. č. +421 904 400 016

1.Vaše kontaktné údaje

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefónne číslo
Ulica a popisné číslo

PSČ

Mesto

2.Informácie o tovare, ktorý chcete prepraviť

Rozmery (dĺžka x šírka x výška v mm)
x x
Váha tovaru
kg
Termín naloženia tovaru
Termín vyloženia tovaru

3.Kde máme tovar naložiť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

4.Kde máme tovar vyložiť/dopraviť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

Uvedená doba na vypracovanie cenovej ponuky je 15 min v dobe od 8:00 – 17:00 alebo nás kontaktujte na tel. č. +421 904 400 016

1.Vaše kontaktné údaje

Meno a Priezvisko

E-mail

Telefónne číslo
Ulica a popisné číslo

PSČ

Mesto

2.Informácie o tovare, ktorý chcete prepraviť

Rozmery (dĺžka x šírka x výška v mm)
x x
Váha tovaru
kg
Termín naloženia tovaru
Termín vyloženia tovaru

3.Kde máme tovar naložiť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

4.Kde máme tovar vyložiť/dopraviť

Názov firmy / Meno a Priezvisko

Mesto
Ulica a popisné číslo

PSČ

Uvedená doba na vypracovanie cenovej ponuky je 15 min v dobe od 8:00 – 17:00 alebo nás kontaktujte na tel. č. +421 904 400 016